Mogelijke complicaties

Mogelijke complicatiesOndanks het feit dat wij alles in het werk stellen om uw behandeling veilig te laten verlopen, kan een behandeling steeds gepaard gaan met complicaties.

Op de website staan de meest frequente of ernstigste complicaties vermeld die gekend zijn bij elke specifieke procedure. Onderstaande lijst is dus zeker niet limitatief.

Vraag gerust meer uitleg aan uw behandelend arts bij vragen of onduidelijkheden.Enkele gekende voorkomende complicaties :


* postpunctie hoofdpijnklachten : klachten van bandvormige hoofdpijn thv het voorhoofd die optreden bij rechtopstaan en rondlopen en duidelijk verbeteren bij neerliggen. Deze hoofdpijnklachten kunnen veroorzaakt worden door het aanprikken van de dura mater (ruggenmergvlies) waardoor ruggenmergvocht lekt in de epidurale ruimte. De hoofdpijnklachten kunnen gepaard zijn met duizeligheid.

Behandeling bestaat uit platte bedrust, inname van coffeïne, veel drinken (liefst van cola en koffie).

Indien deze initiële behandeling niet volstaat of wanneer de klachten te uitgesproken zijn, dient een epidurale bloodpatch te worden verricht. Hierbij wordt een hoeveelheid steriel afgenomen bloed van de patiënt via een nieuwe prik toegediend op de plaats van de eerste prik. Het bloed zal stollen en zal het gaatje in de dura mater sluiten waardoor geen hersenvocht meer lekt en de hoofdpijnklachten verdwijnen.

Patiënt wordt hiervoor 1 nacht gehospitaliseerd. Soms is een 2e bloodpatch nodig.


* allergische reaktie aan de toegediende produkten : verloopt meestal mild, doch kan in ernstige gevallen (anafylactische shock)opname op de dienst intensieve zorgen noodzakelijk maken


* infektie lokaal of epiduraal abces : hiervoor kan een heelkundig ingrijpen noodzakelijk zijn evenals toediening van intraveneuze antibiotica.

Omdat onze wetgeving voorschrijft dat aan een implantatie van een definitieve neurostimulator of pijnpomp eerst een uitwendige proefperiode van 28 dagen moet voorafgaan, hebben deze ingrepen een hoger dan normaal risico op besmetting doordat bakterieën zich via de externe elektrodekabel(s) of pijncatheter naar binnen kunnen begeven. Dit risico kan heel veel verminderd worden door dagelijkse ontsmettende wondzorg door een thuisverpleegkundige, doch kan jammer genoeg niet uitgesloten worden. Bij optreden van infektie is verwijderen van het geïmplanteerde materiaal vaak noodzakelijk.


* infektie van het ruggenmergvocht (meningitis) : symptomen treden meestal op binnen de 24uur na de infiltratie. De patïent voelt zich ziek, heeft koorts en heeft een stijfheidsgevoel in de hals (nekstijfheid). Dringende opname in het ziekenhuis en toediening van antibiotica via intraveneus infuus is noodzakelijk !


* epidurale bloeding : er ontstaat een hevige bandvormige rugpijn en er treedt geleidelijk krachtsverlies of verlammingsverschijnselen op doordat een bloeding in de epidurale ruimte drukt op zenuwen. Dringende opname en heelkundig ingrijpen is noodzakelijk om blojvende zenuwschade met eventueel krachtsvermindering en verlamming te vermijden !


* neuritis : na een behandeling (vooral na een radiofrequentie behandeling) kan een zenuw tijdelijk een ontstekingsreaktie vertonen met uitstralende pijnklachten in het been of de arm tot gevolg. Indien nodig kan hiervoo een tijd medicatie voor ingenomen worden, om de pijnklachten te verzachten.


* ...


 


Neem steeds onmiddellijk kontakt op met uw pijnarts of met de dienst spoedopname wanneer U één van de volgende symptomen hebt na een behandeling in de pijnkliniek :


- krachtsverlies of verlammingsverschijnselen in de armen en/of benen


- bandvormige rugpijn samen met koorts


- stijfheidsgevoel in de hals samen met koorts