RF discusdenervatie

RF discusdenervatie

 

= vernietigen van de pijngeleidende zenuwtakjes van de discus (=tussenwervelschijf) door middel van radiofrequente warmteWanneer uit een analyse van het pijnpatroon blijkt dat (een deel van) de pijnklachten van een patiënt veroorzaakt worden door slijtage van een tussenwervelschijf, kan een radiofrequente denervatie van de tussenwervelschijf aangewezen zijn.


Deze ingreep gebeurt in liggende houding. Omdat het plaatsen van de naaldjes onaangenaam kan zijn, gebeurt de ingreep meestal onder een lichte sedatie.


Tijdens deze procedure plaatst de pijnarts een warmtegeleidende naald nauwkeurig in de tussenwervelschijf. Om de naald goed te kunnen positioneren maakt hij gebruik van röntgenstralen. Wanneer de naald op de juiste plaats zit, wordt de patiënt wakker gemaakt en worden een aantal stroomtestjes uitgevoerd. Deze stroomtestjes zijn niet pijnlijk. Door deze stroomtestjes kan de pijnarts uitmaken of de naald korrekt gepositioneerd is en bv. niet te dicht tegen een zenuwwortel zit.


Wanneer de naald in de korrekte positie zit, wordt de tussenwervelschijf opgewarmd tot 85°C gedurende 4 tot 10 minuten.  Door het opwarmen van de tussenwervelschijf worden een groot deel van de pijngeleidende zenuwtakjes van de tussenwervelschijf uitgeschakeld. Dit zal leiden tot verminderen/verdwijnen van de pijnklachten. Tijdens de procedure kan U een hevige druk in uw buik ervaren.


Een tweetal uur na de ingreep mag men het ziekenhuis verlaten.


     

Opmerking : De eerste dagen/weken na de behandeling kan men last hebben van nabehandelingspijn. Dit is normaal en verdwijnt na een aantal weken. De patiënt kan hiervoor pijnstillers innemen. Het uiteindelijke resultaat wordt bekomen na 5-6 weken. 

Mogelijke complicaties :


* Infektie - abces


* Bloeding


* Neuritis : ontstekingsreaktie van een nabijgelegen zenuw met onstaan van neuropathische pijn (meestal tijdelijk van aard)